3.Kseniya SHVEDOVA

3.Kseniya SHVEDOVA

The role of business intelligence in support of litigation